company • Ethernet ile haberleşen, basit komutlar ile set edilebilen, programlanabilen bir üründür.
• Sistem, ethernet üzerinden internet bağlantısı ile veri toplama merkezimize topladığı bilgileri kayıt altına almaktadır.
• Sistem, bir bilgisayara ihtiyaç duymadan internet üzerinden çalışmaktadır.
• SENSORIUM Web arayüzlü yazılımı ile geriye dönük analizler yapılabilir.
• Uygulama alanında kontrol edilmek istenen sıcaklık ve nem değer aralığı rahatlıkla SET edilebilir.
• SET değerlerinin dışına çıkılması durumunda, herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan 3 farklı şekilde alarm bilgisi alınabilir.
• Alarm bilgisi, set edilen değerin altındaki ve üstündeki durumlar için ayrı ayrı alınabilir.
• Alarm bilgisi, tanımlı olan kişilere email ve SMS ile gönderilir.
• Cihazın, kontrol etmesini istediğiniz minimum ve maksimum sıcaklık değer aralıklarını set edebilirsiniz.
• Belirlediğiniz set değerlerinin dışına çıkılması durumunda cihazın çıkışlarını kullanarak çeşitli uyarılar verdirebilirsiniz. Bunun için ek bir IO kartına ihtiyaç yoktur.
• Dolap kapağının kapalı ya da açık olduğu durumları izleyebilirsiniz.
• Enerji Var ya da Yok bilgisini anlık olarak izleyebilirsiniz.
• Standart sistemler, bilgisayar gerektirmektedir. Bir bilgisayar minimum 400-500 W/Saat enerji ile çalışmaktadır. Bu durumda, yıllık yaklaşık 595TL enerji sarfiyatı yapmaktadır.
• SENSORIUM sıcaklık takip sisteminde bilgisayar ihtiyacı yoktur. Sistem, 9W/Saat enerji ile çalışmaktadır. Bu durumda, yıllık sadece yaklaşık 18TL enerji sarfiyatı yapmaktadır.
• LCD ekran üzerinde sıcaklık set değerleri, dolap sıcaklığı, tarih ve saat bilgisi dönüşümlü olarak izlenebilir.
• Web tabanlı karekod destekli aşı, serum ve soğuk zincir stok takip sistemi içerir.